Skip to main content

Ruční pokládka asfaltu

Dovedeme položit i nové asfaltové povrchy na příjezdové cesty, nebo parkoviště.

Výšková úprava

  • kanalizačních vpustí

  • kanalizačních poklopů

  • poklopy šoupat a hydrantů

Opravy překopů

Opravujeme překopy asfaltových povrchů po realizaci přípojek

Stroj na malé zemní práce

Práce s pásovým minibagrem

Zrychlení zemních prací díky vlastní technice